Posebnosti osebnega stečaja podjetnika

Osebni stečaj samostojnega podjetnika posameznika se razlikuje od stečaja pravne osebe. S končanim stečajnim postopkom neporavnane obveznosti podjetnika oziroma terjatve upnikov ne prenehajo avtomatično. Ker podjetnik za obveznosti jamči z vsem svojim poslovnim in osebnim premoženjem, lahko upniki poplačilo svojih neporavnanih terjatev terjajo v nedogled, tudi iz podjetnikovih prihodnjih dohodkov. Podjetnik se poplačila lahko reši le s sklepom sodišča o odpustu obveznosti. Posebnosti stečaja podjetnika vplivajo tudi na odpravo pripoznanja in davčno obravnavo terjatev upnikov.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 03. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS