Zakaj in kako podjetja uravnavajo dobiček

Uravnavanje dobička je običajna praksa v vseh poslovnih okoljih in v vseh organizacijskih oblikah. Čeprav gre za dopusten, legalen in zakonit način vplivanja na poslovni izid, je takšno ravnanje lahko v nekaterih primerih sporno. Sprejemljivo in za podjetje koristno je spreminjanje odločitev o načinu spremljanja poslovanja, če lahko s tem doseže bolj predvidljiv in stabilen poslovni izid. Sporno in za poslovno okolje nesprejemljivo pa je načrtno prirejanje informacij, pri katerem podjetje z usmerjenim izbiranjem računovodskih rešitev prikriva značilnosti poslovanja oziroma vpliva na pogodbena razmerja, ki so utemeljena na računovodskih podatkih.

Dr. Matjaž Prusnik
Datum objave: 27. 03. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS