Nova uredba o okoljski dajatvi zaradi odlaganja odpadkov

Okoljsko dajatev zavezanci plačujejo za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Obračunavati in plačevati jo morajo za odpadke, ki so bili na odlagališče odloženi po 31. oktobru 2010. Februarja 2014 pa je začela veljati nova uredba o okoljski dajatvi, ki nekoliko spreminja način obračunavanja, predvsem zaradi odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi dveh členov stare uredbe v zvezi s pripadnostjo dajatve občinam.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 03. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS