Obračunavanje DDV v dejavnostih na področju športa

Osebe, ki delujejo na področju športa, morajo poznati pravila obračunavanja DDV, čeprav gre za dejavnost, ki je v glavnem nepridobitna. Nepridobitnost in javni interes lahko ob izpolnjevanju še nekaterih drugih pogojev pomenita oprostitev plačila DDV, ni pa nujno. Zato morajo davčni zavezanci ugotoviti, ali so dolžni pridobiti identifikacijsko številko za DDV ter kdaj, kje in po kateri stopnji so dolžni obračunati DDV.

Mag. Mojca Zupančič
Datum objave: 27. 03. 2014


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS