Priporočila za pripravo premoženjskih bilanc

Na podlagi zakona, ki ureja javne finance, se vsako leto pripravlja poročilo o konsolidirani premoženjski bilanci države in občin. Na začetku vsak proračunski uporabnik pripravi svojo premoženjsko bilanco, ki je potrebna za pripravo končnega poročila. Poročilo je v bistvu konsolidirana bilanca stanja, saj predstavlja seštevek sredstev in njihovih virov iz bilanc stanja vseh tistih uporabnikov, ki jo morajo sestaviti, ne zajema pa sredstev in njihovih virov, ki izhajajo iz razmerij med njimi.


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS