Izvedba letnega popisa

Kakovostna poslovna poročila zahtevajo predpisi, vendar jih potrebujejo tudi lastniki, da bi lahko sprejemali prave poslovne odločitve. Ob koncu leta moramo zato popisati sredstva in obveznosti do njihovih virov, uskladiti podatke v poslovnih knjigah z dejanskim stanjem in sestaviti letno poročilo.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 31. 10. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS