Knjiženje osnovnih sredstev pri uporabnikih EKN

Pri uporabnikih enotnega kontnega načrta se odpirajo vprašanja o razvrščanju, vrednotenju in merjenju osnovnih sredstev v poslovnih knjigah. Zveza RFR odgovarja na nekatera izmed vprašanj, s katerimi se soočajo pri knjiženju. Odgovori (pojasnila) v zvezi s sredstvi so usklajeni z Direktoratom za javno računovodstvo pri Ministrstvu za finance.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS