Prijavljanje terjatev v stečajnem postopku in prisilni poravnavi

Število predlogov za začetek stečajnega postopka družb narašča. Pravni osebi dolžnici, ki sama predlaga začetek stečajnega postopka, namreč ni treba več založiti predujma. Ostrejša pravila o nastanku insolventnosti pa napovedujejo tudi povečanje števila predlogov za redno prisilno poravnavo. Če želijo upniki doseči ugodno poplačilo terjatev, morajo poznati oba postopka in pravila poplačila terjatev.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS