Spremembe pri računovodenju kmečkih gospodinjstev

S 1. januarjem 2014 bodo morala nekatera kmečka gospodinjstva, ki so bila do konca leta 2013 obdavčena na podlagi katastrskega dohodka, preiti na obdavčitev dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti z ugotavljanjem davčne osnove od dohodka iz dejavnosti. Zaradi tega bodo vodila poslovne knjige oziroma predpisane evidence, iz katerih bo mogoče ugotoviti čim bolj točne davčne osnove. Natančno bodo opredelila prihodke in odhodke iz teh dejavnosti, ob začetku vodenja poslovnih knjig pa popisala sredstva in obveznosti do njihovih virov ter sestavila začetno bilanco stanja.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS