Pravila javnega naročanja

Pravila javnega naročanja urejajo pogodbena razmerja, ki jih javni sektor sklepa z gospodarskimi udeleženci na trgu: določajo načine in pogoje za izbiro pogodbene stranke. Njihov namen je zagotoviti konkurenčnost, enakopravnost, transparentnost, javnost in sorazmernost pri poslovanju z javnim sektorjem oziroma naročniki. Za pravilno izvedbo postopka javnega naročanja so pomembni tudi pravilno ocenjena vrednost, zagotovljena sredstva in ustrezna finančna zavarovanost posla.

Mag. Matjaž Kovač
Datum objave: 26. 09. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS