50-letnica Društva računovodij, finančnikov in revizorjev Koper

Maja 2013 je imelo DRFR Koper 24. redni volilni zbor članov, hkrati pa je proslavilo 50-letnico svojega delovanja. Začetnim pozdravom in dobrodošlici predsednice Ljiljane Jurcan in drugim formalnostim (izvolitvi organov zbora) so sledila poročila.

Fabio Ivančič, častni član Zveze RFR
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS