Branje računovodskih izkazov določenih in drugih uporabnikov

Tisti, ki morajo obravnavati in potrjevati računovodske izkaze pravnih oseb v javnem sektorju, pogosto ne poznajo pomena posameznih postavk in povezav med njimi. Za sprejemanje pravih odločitev pa bi moral vsak bralec računovodskih izkazov poznati nastanek in razumeti pomen postavk, denimo prihodkov, vrst stroškov ali stanja terjatev do kupcev.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS