Vpliv uporabe nepremičnin na vrednotenje in bilančno izkazovanje

Glede na namen uporabe podjetje nepremičnine izkazuje v štirih postavkah bilance stanja. Od tega namena je odvisno, v katero postavko bilance stanja jo bo podjetje uvrstilo, po kolikšni vrednosti in kje bo evidentiralo učinke prevrednotenja vključno s spremembo poštene vrednosti, učinke prodaje in podobno. Ista nepremičnina bo zaradi različnega namena uporabe v bilanci stanja izkazana v različnih vrednostih, zaradi česar mora bralec računovodskih izkazov dobro poznati način vrednotenja posameznih postavk.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS