Davčno priznavanje stroškov samostojnih podjetnikov

Samostojni podjetniki pri opravljanju dejavnosti uporabljajo tudi sredstva, ki jih imajo sicer v lasti kot fizične osebe. Če jih računovodsko ne pripoznajo v poslovnih knjigah, se stroški v zvezi z njihovo uporabo praviloma štejejo za davčno nepriznane odhodke. Durs je letos dopolnil svoje pojasnilo glede davčnega obravnavanja tovrstnih stroškov.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS