Okoljske dajatve v letu 2013

Kdor obremenjuje okolje, naj bi plačeval tudi okoljske dajatve. Finančna obremenitev za zavezance praviloma ni velika, saj je namen uredb o okoljskih dajatvah tudi statistično spremljanje onesnaževanja okolja. Pomembno pa je, da upoštevajo pravila obračunavanja dajatev, saj so sankcije za neobračunavanje oziroma za neoddajanje obračunov precej ostre.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS