Obračun DDV po plačani realizaciji za račune, izdane pred zvišanjem davčnih stopenj

Davčni zavezanci, ki so pred 1. julijem 2013 obračunavali DDV po posebni ureditvi po plačani realizaciji, obračunajo DDV od dobav blaga in storitev, opravljenih pred 1. julijem 2013, po starih stopnjah, ne glede na to, kdaj so ali kdaj bodo prejeli plačilo za opravljeno dobavo. Zavezanci, ki DDV obračunavajo po plačani realizaciji, bodo to prvič upoštevali v obračunih DDV za julij 2013.

Barbara Prislan, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 07. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS