Tema:

JEZIKOVNA STRAN 95

Kdo nas pričakuje in kaj nas čaka

Jezik je vseh nas ‒ vsi ga soustvarjamo in smo soodgovorni zanj. Zaradi naše različnosti in zaradi nenehnih sprememb potrebujemo slovnična, pravopisna, slogovna in še kaka pravila, da se laže ali sploh (spo)razumemo. Toda pravila brez zdrave pameti in strpnosti ter veselja in ljubezni do jezika so premalo. Če se hočemo sporazumevati z njim, se moramo sporazumeti tudi o njem. Temu so namenjene jezikovne strani.

Popravek besedila v Reviji IKS 6/13

Objavljamo popravek tabele na strani 51 v reviji IKS 6/13.

IKS 07/ 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS