Velika popravila opredmetenih osnovnih sredstev

Popravila ali vzdrževanje so namenjena obnavljanju in ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi opredmetenih osnovnih sredstev. Potrebna so za njihovo nemoteno delovanje v predvideni dobi koristnosti. Kadar se pojavijo, jih podjetja praviloma obravnavajo kot stroške oziroma poslovne odhodke, predvidene zneske stroškov rednih pregledov oziroma popravil opredmetenih osnovnih sredstev večjih vrednosti pa obravnavajo kot dele sredstev (SRS 1.16).

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 06. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS