O poslovnem izidu pri javnih zavodih in agencijah

Obravnavo poslovnega izida začnemo s pripravo finančnih načrtov, ki so v skladu z načinom evidentiranja računovodskih postavk v naših poslovnih knjigah. Določeni uporabniki EKN pripravijo dva finančna načrta: prvega po načelu denarnega toka, da zadostijo predpisom, drugega pa zase za potrebe ugotavljanja uspešnosti poslovanja.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 27. 06. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS