Posledice prenehanja družbe po skrajšanem postopku

Družba z omejeno odgovornostjo lahko preneha iz več razlogov, tudi zato, ker tako sklenejo družbeniki. Skrajšani postopek se od drugih postopkov prenehanja razlikuje po tem, da pri njem ni potreben likvidacijski postopek, v katerem se premoženje družbe razdeli med upnike in lastnike. Prav zato pa lahko po skrajšanem postopku prenehajo le družbe, ki imajo dovolj premoženja, da pred sprejetjem sklepa o prenehanju poplačajo vse upnike in poravnajo obveznosti do delavcev. To je tudi pogoj za začetek skrajšanega postopka prenehanja družbe.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 27. 06. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS