Evidentiranje gotovinskega prometa po 1. juliju 2013

Zavezanci za davek, ki prodajajo blago in opravljajo storitve, smejo uporabljati le take računalniške programe, ki zagotavljajo hrambo izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Taki morajo biti tudi programi, s katerimi prek elektronske blagajne izdajajo račune za prodane blago in storitve. Za dokazovanje pravilnosti velikosti prometa blaga in storitev morajo od 1. julija 2013 voditi dve novi evidenci.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 27. 06. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS