Trgovinske evidence

V trgovinskih evidencah trgovec izkazuje nabavo, gibanje, porabo in prodajo blaga. Podatki v evidencah pomagajo trgovcu pri ugotavljanju uspešnosti prodaje in inšpekcijskim organom pri nadzoru pravilnosti trgovčevega poslovanja. Načine evidentiranja nabave, gibanja, porabe in prodaje zalog določajo SRS in Zakon o trgovini.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 30. 05. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS