Odpis dolga in konverzija dolga v kapital

Ko podjetje ni več sposobno odplačevati dolgov, mora poslovodstvo ukrepati v skladu z zakonodajo. Področje plačilne (ne)sposobnosti in kapitalske (ne)ustreznosti ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Če so postopki, ki bremenijo poslovodstvo in nadzorni svet pri prisilni poravnavi in prostovoljni finančni reorganizaciji, precej jasni, pa zelo nejasno ostaja računovodsko in davčno obravnavanje poslovnih dogodkov med prisilno poravnavo in prostovoljno finančno reorganizacijo.

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 30. 05. 2013 / RAČUNOVODSTVO


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS