Nekatere posebnosti zalog

Zaloge so kratkoročna sredstva v opredmeteni obliki. Med zaloge, ki jih začetno vrednotimo po nabavni vrednosti, spadajo surovine, material, drobni inventar, embalaža in trgovsko blago. Med zaloge, vrednotene po proizvajalnih stroških, po zoženi lastni ceni ali po le spremenljivih stroških, pa uvrščamo zaloge nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 30. 05. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS