O plačah, nadomestilih, povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja

Novi zakoni o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, trgu dela in delovnih razmerjih so spodbuda za pripravo celovitega pregleda izplačil zaposlenim in njihove davčne obravnave ter obračuna prispevkov za socialno varnost. Ti predpisi že obstoječim nadomestilom plač dodajajo nove, spreminjajo obravnavo povračila stroškov prevoza na delo in z njega ter pogoje za izplačilo regresa za letni dopust, dodatno obremenjujejo delodajalce s prispevkom za zaposlovanje in omogočajo oprostitev oziroma vračilo prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 30. 05. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS