Prevarantsko računovodsko poročanje

V zadnjem času je bilo v širši javnosti slišati veliko kritik računovodskih standardov, od tistih na račun vrednotenja in razkrivanja poštene vrednosti do tega, da je mogoče računovodske standarde v tistih delih, kjer način računovodenja še ni predpisan, tolmačiti na različne načine, ki vodijo do različnih računovodskih obravnav in različnih poslovnih izidov. Ali so res računovodski standardi tako ohlapni, da ne lastniki ne nadzorniki ne banke ne širša javnost ne zaznajo, da so računovodski izkazi zlagani, da so bila računovodska pravila, ki so sicer jasna, zelo nasilno tolmačena ali celo kršena?

Andreja Bajuk Mušič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 04. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS