Nova priporočila (uzance) za spremljanje gibanja vračljive embalaže

Marca 2013 smo dobili nova priporočila (uzance) za vračanje in prevzemanje vračljive embalaže. Te uzance zamenjujejo tiste iz leta 2000 in prinašajo dve pomembni novosti: namenjene so ne le lastnikom, temveč vsem uporabnikom vračljive embalaže in podrobno opisujejo izdajanje listin pri finančnem načinu vodenja evidenc o gibanju vračljive embalaže.

Nuša Zalokar, univ. dipl. prav.
Datum objave: 25. 04. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS