Praktični prikaz vodenja evidenc pri zasebnikih normirancih

Sestavek pregledno predstavlja evidence, ki jih morajo zasebniki normiranci voditi za davčne namene. Nova ureditev vodenja evidenc zasebnikov normirancev je na splošno predstavljena v reviji IKS 4/13.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 25. 04. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS