Pojmovnik slovenskega računovodstva zdaj tudi v spletni obliki

Zveza RFR je kot založba (izdajatelj je bil Slovenski inštitut za revizijo) pred dobrimi dvanajstimi leti izdala edinstveno strokovno delo v Sloveniji. Pojmovnik računovodstva, financ in revizije je pripravil prof. dr. Ivan Turk, ob prvi izdaji leta 2000 pa je izšel na kar 1.083 straneh. Njegova vsebina je razdeljena na tri poglavja: Uvod, Opredelitev izbranih strokovnih pojmov s področij računovodstva, financ in revizije s slovensko-slovenskim in slovenskoangleškim slovarjem izrazov ter Angleško-slovenski slovar izrazov za izbrane strokovne pojme s področij računovodstva, financ in revizije. Pojmovnik je v papirni izdaji kasneje izšel še v nekaterih ponatisih, zaradi spremenjenih razmer dela računovodij pa se je pokazala potreba, da bi bil dostopen tudi na spletu.

Dr. Stanko Koželj
Datum objave: 28. 03. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS