Računovodenje za režijski obrat

Režijski obrat je ena od oblik izvajanja gospodarske javne službe, s katero občine zagotavljajo materialne javne dobrine v javnem interesu zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu. Gospodarske javne službe urejajo zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami naravnega bogastva, varstva okolja in drugih področij gospodarske infrastrukture. Država oziroma občina zagotavlja gospodarsko javno službo v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe negospodarno ali nesmotrno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo (6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah).

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 28. 03. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS