Osnove sestavljanja konsolidiranega letnega poročila

Konsolidirani računovodski izkazi prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine podjetij, kot da bi šlo za eno podjetje. Zaradi možnosti vplivanja na poslovanje podjetij v skupini lahko le konsolidirani računovodski izkazi, v katerih so ti vplivi izločeni, resnično in pošteno prikazujejo premoženjsko in finančno stanje ter poslovno uspešnost skupine.

Mateja Vrankar, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 03. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS