Sprostitev blaga v prosti promet

Uvoz blaga pomeni vnos blaga iz tretje države ali s tretjega ozemlja na ozemlje države članice EU. Blago lahko uvoznik sprosti v prosti promet že na zunanji meji ali pa pri notranjem carinskem uradu kot zaključek drugega carinskega postopka. Ko carinski organi blago prepustijo v prosti promet, pomeni, da so dajatve ob uvozu plačane ali zavarovane. S tem blago pridobi skupnostni status in se lahko prosto giblje v EU, torej ni več pod carinskim nadzorom. Namen sprostitve v prosti promet je, da se lahko blago po izpolnitvi vseh predpisanih formalnosti pri uvozu prosto prodaja v EU in ima enakovreden status kot blago, ki je že na trgu EU.

Andreja Kostelec, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 03. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS