Davčno obravnavanje stroškov samostojnih podjetnikov

Samostojni podjetniki posamezniki uporabljajo pri opravljanju samostojne dejavnosti tudi sredstva, ki jih imajo v lasti kot zasebne fizične osebe (gospodinjstva) in jih ne izkazujejo med svojimi sredstvi v poslovnih knjigah. Tovrstne stroške obravnavajo SRS 39, Dursovo pojasnilo in strokovno stališče Slovenskega inštituta za revizijo.

Vera Zupančič, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 28. 03. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS