Tema: LETNO POROČANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ

Izkaz prihodkov in odhodkov društev

Obrazec Podatki iz izkaza poslovnega izida izpolnijo vsi zavezanci za oddajo letnega poročila društev – tako društva, ki so dolžna revidirati računovodske izkaze, kot tudi tista, ki jih niso. Postavke v izkazu poslovnega izida so vsebinsko enake za vse. Razlike so pri ugotavljanju stroškov porabljenega materiala ter pri razvrščanju finančnih prihodkov in odhodkov.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS