Izpolnjevanje obrazca za obračun davka od dohodkov

Pravne osebe sestavljajo obračun davka od dohodkov pravnih oseb za davčno leto, ki je enako poslovnemu letu. Ker je poslovno leto pri večini pravnih oseb enako koledarskemu letu, običajno govorimo o davčnem obračunu po poteku koledarskega leta.

Romana Hieng, univ. dipl. ekon.
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS