Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri društvih in pravnih osebah zasebnega prava

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) pri društvih in pravnih osebah zasebnega prava (POZP) je obravnavan skupaj z obračunom pri drugih nepridobitnih organizacijah javnega sektorja v reviji IKS 12/12. Za potrebe priprave zgledov računovodskih izkazov in obračuna DDPO društev in POZP v tem sestavku so zato podani le podatki za davčni obračun in skrajšani pregled davčnega obračuna, podatke za računovodske izkaze društev in POZP pa najdete na spletni strani Zveze RFR.

mag. Milenka Čižman
Datum objave: 31. 01. 2013


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS