Tema:

POENOTENJE KONTNIH OKVIROV

Enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni načrt za vse organizacije

Slovenski inštitut za revizijo mora na podlagi zakonskih pooblastil, ki mu jih daje Zakon o revidiranju, sprejemati standarde računovodenja. V tem smislu je Strokovni svet Inštituta sprejel enotni kontni okvir in priporočljivi enotni kontni načrt, ki prinašata vrsto prednosti, saj med drugim prispevata k poenotenju računovodenja, poenostavljata računovodske postopke in dejanja, zmanjšujeta stroške računovodenja.

Spremembe kontnega okvira in kontnega načrta za društva in invalidske organizacije

Enotni kontni okvir in enotni kontni načrt bodo od 1. januarja 2013 uporabljale vse pravne osebe, razen pravnih oseb javnega sektorja. Predstavljamo spremembe in novosti.

Spremembe kontnega okvira in kontnega načrta za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava

Enotni kontni okvir in enotni kontni načrt bodo od 1. januarja 2013 uporabljale vse pravne osebe, razen pravnih oseb javnega sektorja. Predstavljamo spremembe in novosti, ki bodo veljale za pravne osebe zasebnega prava.

Uporaba enotnega kontnega okvira in priporočenega enotnega kontnega načrta v organizacijah s kmetijsko dejavnostjo

Enotni kontni okvir in priporočeni enotni kontni načrt upoštevata tudi letošnje spremembe in dopolnitve Slovenskih računovodskih standardov (SRS) 2006, ki se nanašajo na biološka sredstva. Ne glede na različnost organizacij, v katerih se lahko opravlja kmetijska dejavnost, omogočata poenoteno knjiženje poslovnih dogodkov, povezanih z računovodenjem bioloških sredstev, pospravljenih kmetijskih pridelkov in kmetijskih proizvodov.

IKS 11/ 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS