Obdavčitev dohodka z upoštevanjem normiranih odhodkov

Namesto napovedane pavšalne obdavčitve, ki naj bi enakovredno obravnavala mikropodjetja in podjetnike ter bistveno zmanjšala obseg administriranja, se nam obeta prilagojena proporcionalna obdavčitev. Ali se bodo podjetja in podjetniki odločali za novo ureditev, bo seveda odvisno od odhodkov pri poslovanju in od administrativnih stroškov. Odločiti se mora vsak poslovni subjekt sam, saj splošnega pravila ni. Ugotavljamo pa, da so predlagane rešitve bistveno manj ugodne za mikropodjetja kot za podjetnike, zato se bodo za novo ureditev verjetno odločali predvsem slednji.

Napoved novih sprememb ZDDPO-2

Letos smo že predstavili spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), na primer znižanje davčne stopnje in povečanje davčnih olajšav. Tokrat vam predstavljamo še štiri, ki naj bi bile sprejete v kratkem. To so možnost ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, omejitev uporabe davčnih izgub iz preteklih let za znižanje davčne osnove, podrobnejša opredelitev storitev nerezidentov, od katerih se pri plačilu obračunava davčni odtegljaj, in razširitev davčnih olajšav za donacije.

Predvidene spremembe obdavčitve dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov

Predlagane spremembe Zakona o dohodnini med drugim predvidevajo spremenjeno obdavčitev dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki naj bi se začela uporabljati za davčna leta od leta 2013 dalje. Zakonski predlog napoveduje spremenjene pogoje za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov in spremenjen način izračunavanja davčne obveznosti ter uvaja cedularno obdavčitev davčnih zavezancev normirancev.

Zvišanje praga za vključitev v sistem DDV

Vsak davčni zavezanec, ki opravlja ekonomsko dejavnost in pri katerem je obdavčljivi promet v zadnjih 12 mesecih presegel 25.000 EUR, mora pridobiti identifikacijsko številko za DDV. Zdaj vlada predlaga zvišanje mejne vrednosti za identifikacijo na 50.000 EUR, a mora pred uresničitvijo te spremembe pridobiti soglasje Evropske unije.

Obračun DDV od naročnin in drugih predplačil

Z naročnino naročnik vnaprej plača dobave blaga (denimo revij), ki ga dobiva postopoma (dnevno, tedensko, mesečno, letno). Vnaprej lahko plača tudi storitve (denimo pravico do dostopa do spletne strani), ki mu jih kot naročniku opravljajo neko obdobje (dan, teden, mesec, leto). Plačana naročnina je po vsebini predplačilo in je kot takšna zavezana obračunu DDV, ki je odvisen od načina njenega zaračunavanja. Ob izpolnitvi predpisanih pogojev ima plačnik naročnine pravico do odbitka DDV.

Popravljanje napak pri obračunavanju DDV

Kdor dela, dela tudi napake, pravi pregovor. Pri davku na dodano vrednost pa velja, da je bolje oddati nepopoln obračun, kot ga sploh ne oddati. V sestavku tako predstavljamo različne vrste napak pri obračunavanju DDV in predloge, kako jih popraviti in o popravkih pravilno poročati Dursu.

Obdavčitev posredovanja delovne sile

Pri posredovanju delovne sile je za obdavčitev pomembno, ali gre res za najem delovne sile ali morda za opravljanje drugih storitev. Posredovanje delovne sile zajema tako premeščanje, posojanje in najemanje delavcev za plačilo kot tudi storitve agencij v zvezi s posredovanjem delovne sile med drugimi strankami. Predstavljamo vam različne davčne obravnave posredovanja delovne sile v zvezi z obračunom DDV in davčnim odtegljajem po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb.

IKS 11/ 2012


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS