O obrestih ob novem komentarju obligacijskega zakonika in pojasnilu ministrstva za finance

K ponovnemu pisanju o obrestih me je vzpodbudilo dvoje: pogosta vprašanja in komentar obligacijskega zakonika, ki je pred kratkim izšel pri GV Založbi, v njem pa (so)avtorica obligacijskega zakonika dr. Nina Plavšak podrobno komentira tiste člene zakonika, ki se nanašajo na obresti. Tudi ta (že drugi) komentar sicer ne daje jasnih odgovorov na vsa vprašanja, s katerimi se v praksi srečujemo, je pa obširnejši, sistematično povzema zgodovino dosedanje ureditve obresti, poleg tega pa pojasnjuje razloge, ki so vodili pripravljavce novega obligacijskega zakonika k spremembam njegovih določb o obrestih. Zlasti slednje je za razumevanje te problematike še posebej pomembno, saj nekatere določbe zaradi skopega zakonskega besedila lahko razumemo le ob ustrezni obrazložitvi piscev besedila. Zato v začetnem delu sestavka najprej poglejmo nekaj najpomembnejših komentarjev, na njihovi podlagi pa bom poskušala odgovoriti na vprašanja, ki so v sestavku, objavljenem v Iksu 3/02, ostala brez odgovorov. Na koncu si bomo napisano ogledali tudi na zgledu.

Romana Hieng
Datum objave: 27. 11. 2003


Prebrskajte tudi po ostalih številkah revije IKS